Бібліятэказнаўства - Тэхналогія і методыка падрыхтоўкі бібліяграфічных паказальнікаў па краязнаўстве - Курсавая- БГУКI

УВОДЗІНЫ 3
ГЛАВА 1 Методыка бібліяграфавання прадукцыі 5
1.1 Сутнасць і змест паняццяў «бібліяграфічны дапаможнік», «бібліяграфічны паказальнік» 5
1.2 Агульная методыка падрыхтоўкі бібліяграфічных дапаможнікаў 8
ГЛАВА 2 Асаблівасці падрыхтоўкі бібліяграфічных паказальнікаў па краязнаўстве 18
2.1 Бібліяграфічнае дапаможнік па краязнаўстве 18
2.2 Метадычныя асаблівасці падрыхтоўкі краязнаўчых бібліяграфічных дапаможнікаў 20
ЗАКЛЮЧЭННЕ 29
СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 32

Цена: 60.00 BYN
Количество: