Белорусский язык и литература - Параўнанні у лірычных творах Янкі Купалы - Дыплом

УВОДЗІНЫ 3
ГЛАВА 1. АБ’ЕКТ ЛІНГВІСТЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ 8
1.1 Параўнанне як моўны сродак стварэння мастацкай вобразнасці 8
1.2. Дыскусійныя пытанні ў вывучэнні параўнальных кунструкцый 10
1.3 Аналіз параўнальных канструкцый паводле зместу, сэнсавай функцыі, структуры, марфалагічнага выражэння, спосабаў уключэння ў кантэкст. 17
ГЛАВА 2. АНАЛІЗ ПАРАЎНАЛЬНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ Ў ТВОРАХ ЯНКІ КУПАЛЫ 23
2.1 Матывацыя выкарыстання параўнанняў у мове твораў Янкі Купалы 24
2.2 Параўнальныя канструкцыі ў творах Я. Купалы 25
2.2.1 Злучнікавыя параўнанні ў паэтыцы Я. Купалы 25
2.2.2 Спосабы ўжывання параўнанняў і ўвядзенне іх у кантэкст 28
2.2.3 Семантычныя тыпы ў паэтычных творах Я. Купалы 30
2.3 Адметнасць параўнанняў у тэкстах Янкі Купалы 36
ЗАКЛЮЧЭННЕ 40
СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 42

Цена: 120.00 BYN
Количество: