Белорусский язык - контрольная - БГУИКИ

1. Падбярыце і перакладзіце навуковы тэкст на беларускую мову па сваёй спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага фармату, пракладна 100 слоў). У перакладзеным варыянце падкрэсліце словы-тэрміны.
...
2. Напішыце 20 слоў-тэрмінаў па сваёй спецыяльнасці, падкрэсліце зычныя і галосныя, напісанне якіх не супадае з вымаўленнем
...
3. Напішыце словы па-беларуску:
Компьютер ...
Балерина ...
4. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары:
Рознакаляровы, саламарэзка, фальклор, сальфеджы...
5. Раскрыйце дужкі:
а) запішыце, дзе трэба, вялікую літару: часопіс “Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры”, Пятроўская эпоха
...
6. Напішіце 5 слоў-тэрмінаў або словазлучэнняў тэрмінаў (вузкаспецыяльных) па сваёй спецыяльнасці і дайце ім тлумачэнне
...
7. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову (для назоўнікаў агульнага роду запішыце два варыянты перакладу)
...
8. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову:
Нестерпимая боль...
9. Запішыце колькасныя лічэбнікі і раскрыйце дужкі:
два раёныя цэнтры (назоўны склон мн. л.) народнай творчасці...
10. Праспрагайце наступныя дзеясловы:
Асмяяць...
11. Утварыце нарматыўныя формы дзеепрыслоўяў:
Утвараць...
12. Ад дзеясловаў утварыце нарматыўныя формы дзеепрыметнікаў і вызначце суффіксы:
Вымыць...
13. Перакладзіце на беларускую мову дзеепрыметнікавыя спалучэнні:
Управляющий делами ...
14. Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаблівасці кіравання ў беларускай мове:
Читать текст про себя ...
15. Падбярыце беларускія сінонімы да наступных слоў:
Абсалютны ...

Цена: 20.00 BYN
Количество: